“Bir Yudum Nefes” Perihan Yıllı

Tüm terapi tekniklerinin ortak amacı, “insanın kendine ulaşması” dır.

Örneğin, ” bilişsel davranışçı terapi /cognitive-behavioral therapy” son yılların en popüler                      terapi tekniklerindendir.

İnsan duygu ve davranışlarının düşüncelerden kaynaklandığını, düşünceler değiştiğinde, duygu ve davranışlarda da değişim yaşanacağını savunmaktadır. Terapide otomatikleşmiş düşünceler, sanrılar, inançlar üzerinde çalışılmaktadır. Sorun çözmeye odaklı bir teknik olup, kişi aynı zamanda daha sonra da kullanacağı beceriler öğrenmektedir.                                 Psikopatolojinin en kabul gören tekniklerindendir.

İşte teknik nefesler ile kişi çok kısa sürede, zahmetsizce biyolojik ve ruhsal sayısız semptomların çözümüne yanıt bulabilecektir ya da olası durumlara önleyici olabilmektedir. Herhangi bir kimyasal ilaç gibi sayısız yan etkilere maruz kalmadan.
Nefes ve nefes tekniklerinin ciddiyetini iki önemli isim çok iyi özetlemektedir;

Bir nefes seansı bir yıllık psikoterapiye eşdeğerdir.  Psik. Dr. Henry Rohberg (ABD)

Kanserin en önemli sebebi yanlış nefes kullanımı ve oksijensiz kalan hücrelerin anaerobik solunum ile beslenmesidir”  Alman Onkoloji Bölüm Bşk. Prof. Otto Wargburg               

Bir Yudum Nefes

    yaşamın ve yaşam anlayışının anahtarı 

İÇİNDEKİLER
BAŞLARKEN / 9

Şimdiye odaklanmak / 13

Düşüncelerin güçlü enerjileri / 16

“Kendimizle iletişimimiz için düşüncelerimizi ve

duygularımızı akort etmeliyiz.” / 18

“Hayatımızı oluşturan her şey,

düşüncenin sürekli değişen ürünleridir…” / 20

“Başımıza her ne gelirse gelsin bizim tercihlerimizden,

bizim seçimlerimizden…” / 23

Mutluluğu öğrenebileceğimizi biliyor muyuz? / 26

İçinizdeki şifacıyı keşfetmelisiniz! / 28

Neden mi nefes? / 32

Tedirginlik mi hissettiniz? / 34

Ciltte doğal botoks etkisi / 35

Kendi kendinizi teşhis etmek ister misiniz? / 37

Nefesinizi doğru kullanmakta kararlı mısınız? / 39

Diyafram nedir? / 40

Solunuma eşlik eden kasların ve

organların farkında olmak! / 42

Hareket noktamız,

nasıl yaşadığımızın “farkında olmak!” / 47

Sınır tanımayan etkileriyle nefes / 49

Beyin dalgalarından yararlanacağımızın

farkında olmak! / 54

Biraz özen göstererek, önlenemez denilen hastalıkları

önleyebileceğimizin farkında mıyız? / 65

Teknikleri uygularken sıklıkla ellerimizi kullanıyoruz.

Nedenini biliyor musunuz? / 66

Acının geçmesi için self healing

(kendini iyileştirme) / 68

Fiziksel ve psikolojik sayısız hastalık… / 70

Çalışmalarda ilerleme kaydettikçe,

nelere sahip olacağınızın farkında mısınız? / 71

Kilolarla probleminiz mi var? / 74

Bizi yöneten güçlü kontrollerin farkında mıyız? / 77

“Bütünün parçalarıyız ve

her birimiz birer enerjiyiz…” / 83

“Bizim hakkımızda karar veren

baskın güçler nelerdir?” / 86

“Bilinç dışımızda herhangi bir bilgi kaydı olmadığının

farkında mıyız?” / 92

İnançlarımız nelerdir? / 94

Bilinçaltımızın kendine özgü kurallı süreçleri vardır / 95

Kendimizi çok kısa dokunuşlarla da olsa

adım adım tanımaya ve anlamaya devam ediyoruz… / 102

Zaafların bilinmesi, işte kendini tanımak,

bu noktada gerçekten çok önemli… / 106

Sürü davranışı / 108

Düşüncelerimi seçebilir miyim? / 111

Bilinç / 114

Sağ-Sol Beyin Teorisi bir efsane mi? / 116

Her iki beyin senkronize edilmeli / 119

Yer aktivasyonlarıyla güçlü diyafram ve

abdominal nefes egzersizleri,(görsel anlatımlı) / 137

Niçin köpek nefesini teknik olarak uyguluyoruz? / 143

Yatıştırıcı ve acil enerjiye ihtiyacınız mı var? / 146

Bilinçaltımızla oynuyoruz! / 153

Neden yaşlanıyoruz? / 161

“Zihin ve beden aynı sistemin parçasıdır…” / 163

Nefes tıbbın temelidir / 165

Zihninizi yeniden programlayabileceğinizi

biliyor musunuz? / 169

Konsantrasyonumuz neye göre oluşuyor? / 174

Ters Kare Yasası… / 177

Kurban psikozundan kurtuluyoruz… / 181

Üyesi olduğumuz evren boşlukları hiç sevmiyor! / 191

Çareler sınırsızdır ve olasılıklar sürekli mevcuttur / 193

Derin acı veren aşklara dikkat! / 195

Timüs bezimizi yeniden canlandırarak aktifleştirebiliriz / 203
Hamilelerle nefes egzersizleri / 209

Çocuklarda nefes egzersizleri / 239
KAYNAKLAR / 253

Başlarken

“ Yaşam iksirimiz  Nefes …

İçinden geçtiğimiz yüzyılda kişiler arası farklılıklarda, “medeniyet ve kültürlerin” esas alındığı görüşler hız kazanmaktadır. Ülkeler arasında yaşanan çatışmalı kültürlerde dengeler enteresan şekilde revizyona uğramaktadır. Birçok makale insanlığın, “Batının röletif para akışlı sermaye etki alanı, “Asya’nın ve Uzak Doğu’nun insanca yaşam, merhamet gibi duygularının ön planda tutulduğu” anlayışa ve kültüre dönüş sürecinde olduğunu iddia etmektedir. Modernleşme, batıyı örnek alma modeliyle işlemeyerek farklı bir boyutta yönlenmektedir. Günümüz modernizm anlayışında insanlar, yaşamlarının içini körü körüne batılı toplumları taklitle doldurmamaktadır. Aslında modernize ihtiyaçlara paralel işleyerek ilk insandan bu yana süregelen evrensel bir olaydır.

Günümüz insanı üreten bir makine gibi yaşamanın yıkıcı yönünü sorguluyor ve özel alanının içini doldurma arayışlarında.

Nasıl daha huzurlu, mutlu olabilir arayışlarına bir çıkış arıyor.

Çok uzağa gitmeye gerek yok, son beş yıl öncesine kadar şirketler çalışanlarına satış gücünü artıracak teknikler sunarken bugün ise nasıl daha mutlu olabiliriz sorularına yanıt arayan eğitimlere odaklanır oldu. Zihinsel ve fiziksel faaliyetler insanın varoluşunun özüne uygun gerçekleşmesi, mutlu ve üretebilen yaşamın birinci basamağıdır.

İnsanlar artık çamaşır yıkar gibi içlerini arındırma arayışındalar ve kişisel gelişim devasa bir sektör haline geldi. Yeni bir öğretinin adını duymadığımız gün artık hemen hemen yok gibi.

Teknolojinin itici gücü sayesinde kelebek etkisi yaratarak toplum ve uygarlıkların kendi kendine örgütlenebilmeleri, bugün dünyanın herhangi bir coğrafyasında kabul edilen bir felsefi görüşün çok farklı bir coğrafyadaki yaşam biçimlerine ışık hızı ile yansıdığına şahit olabilmekte ve herhangi bir gruba ait ritüellerin çok farklı kültürleri etkisi altında tutarak, bir yaşam biçimi olduğunu görebilmekteyiz.

Şaşırıyoruz Değil mi?

Dünün ötelenen ekollerinin geniş katılımcılarla kabul görmesi ile New Age hareketi içinde birçok sistemleri ortaya çıkardı. Yeni kavramlar, yeni düşünceler, yeni hareketler dünya gündemini günlük olarak değiştirebiliyor. Adeta bir veri sağanağı… Kişisel gelişim alanında sayısız teknikler, kişilerin öğretilere kattığı anlamlarla vücut bulan çalışmalar… Eğer kişi bu tekniklerle kendinde değişimler yaşayarak bedensel ruhsal olarak faydalanabiliyorsa, tüm psikoterapi tekniklerinin temel amacı da insanın kendine ulaşabilmesi değil midir?

Kendine ulaşabilen insan; başkalarına da ulaşabilen, empati yapabilen ve birey olabilmeyi başarabilen, kendini bilen mutlu bir birey demektir.

Sadece “ben” demeden “biz” diyebilmeye ulaşabiliyorsa; mutluluk, huzur, sevgi evrenseldir ve bulaşıcıdır…   Çünkü yaşam kalitesi akıl, beden ve ruhun bir bütün olarak hareket edebilmesine bağlıdır. Bunda da nefesin çok önemli bir rolü bulunmaktadır.

Örneğin, Harvard Üniversitesi Tıp Okulu “Zihin ve beden sağlığı için derin bir nefes alın” sloganıyla nefes teknikleri çalışmalarına ciddi önem vermektedir. Yine 2. Dünya Savaşı askerlerinin yaşam ve ölüm arasındaki o hassas süreci inceleyen ve nefes teknikleri ile panik atak, anksiyete gibi bir çok hastalığa yakalanmış sayısız insanı hayata döndüren Rus bilim adamı Buteyko’ nun çalışmalarının sonucu olarak “ Nefes tekniklerinin uygulanması doğal yolla bir çeşit hücre temizliğidir” diyebilmesi bunu desteklemektedir.

“Benötesi” psikolojinin kurucusu Psikiyatrist Stan Grof neredeyse yaşamının elli yılını binlerce vaka çalışma ve araştırmalarına vermiştir. Özellikle de holotropik nefes tekniği ile sayısız psikiyatrik vakada yüzde yüzlere ulaşan tedavi sonuçları şaşırtıcı olmasa gerek.

Düşüncelerimiz ve nefesimizin bedenimizden daha dayanıklı, daha muktedir olduğunu ve hayatımızı yeniden yapılandıracak kadar etkin olduğunun bilincinde olmalıyız.

Nefes teknikleri; belirli amaçlarla, bilinçli ve sistematik bir şekilde yapılan özel nefes egzersizleri için verilen genel bir terimdir. Nefes teknikleri, şifa verici ve zihin açıcı olarak da kullanılmaktadır. Fizyolojik sistemden, sinir sitemine kadar kanıtlanmış sayısız şifa etkisi bulunmaktadır

Yaşam enerjisi olarak adlandırdığımız “nefes” tüm kültürlerde farklı kelimelerle yer alır. Çinlilerde “Chi” (ki), Hintlilerde “Prana”, Avrupa ya da Amerika’da “ışık bio enerji / kozmik enerji”, Tasavvufta ise Arapça Nefs’ ten gelen “Nefes” olarak geçer.

Oldukça derinliği olan ve günümüz tıbbının da ilgisini çekmeye devam eden özel bir konudur. Düzenli yapılan nefes tekniklerinin sonuçları günümüzde fonksiyonel beyin, artık MR teknikleriyle haritalanmaktadır.

Nefes teknikleri ile fizyolojik yapımıza müdahale edebiliyor, tüm sistemleri dengeleyebiliyor; fiziksel, psikolojik ve ruhsal bütünlüğe ulaşabiliyoruz. Nefes bilimle iç içe giden böylesi bir  “Yaşam iksirimiz ‘ dir.

Ve “Bir nefes aldım hayatım değişti” diyebilecek kadar gücü sırrında saklı, siz onu kontrol etme dışında hiçbir şey yapmadan o sizi sihirli gücüyle arındırarak, hayatınıza dokunacak kadar güçlü hiçbir yan etkisi bulunmayan doğal bir ilaç…

Klinik Psik. Doktora Öğrn. Perihan Yıllı

İstanbul, Mayıs 2015

Herşey sende ve doğada gizli, 
Şifa ve sevgiyle …

Reklamlar

One thought on ““Bir Yudum Nefes” Perihan Yıllı

  1. Geri bildirim: “Bir Yudum Nefes” Perihan Yıllı | pozitifid | pozitifid

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s